POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Termeni si conditii
Protecția datelor este importantă pentru noi


Depunem toate eforturile pentru a proteja confidenÈ›ialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor È™i reglementărilor în vigoare privind protecÈ›ia datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecÈ›ia datelor ("RGPD").
Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecÈ›ia datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru nuntainnatura.treehouse.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecÈ›ia datelor cu privire la această pagină web este Wanted Web Development S.R.L. La utilizarea È™i prelucrarea datelor cu caracter personal, Wanted Web Development S.R.L respectă cu stricteÈ›e prevederile legale în vigoare privind protecÈ›ia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal È™i a datelor cu caracter anonim revine societății Wanted Web Development S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidenÈ›ialitate în conformitate cu cerinÈ›ele RGPD, disponibilă aici. 
PuteÈ›i găsi, de asemenea, informaÈ›ii importante privind drepturile de care beneficiaÈ›i, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau È™tergerea, de a solicita restricÈ›ionarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecÈ›ie, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor È™i dreptul de a prezenta reclamaÈ›ii la autoritățile de protecÈ›ie a datelor.

Politica de confidențialitate web
Ca parte a responsabilității sale sociale, Wanted Web Development S.R.L se angajează să respecte toate normele È™i reglementările în vigoare privind protecÈ›ia datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecÈ›ia datelor (“RGPD”) È™i depunem toate eforturile pentru a proteja confidenÈ›ialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicaÈ›i prin intermediul prezentului site web, precum È™i a modului în care vom prelucra aceste date. Responsabilă pentru protecÈ›ia datelor cu privire la această pagină web este Wanted Web Development S.R.L. La utilizarea È™i prelucrarea datelor cu caracter personal, Wanted Web Development S.R.L respectă cu stricteÈ›e prevederile legale în vigoare privind protecÈ›ia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal È™i a datelor cu caracter anonim revine societății Wanted Web Development S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Cine suntem
Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
Operatorul de date este Wanted Web Development S.R.L („WANTED” sau „Compania”).
Sediu principal:
Tel.:
E-mail:
Cod Fiscal: RO25562730
Nr. Înreg. Registrul ComerÅ£ului: J40/5897/2009


2. Exonerare de răspundere
WANTED ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informaÈ›iile conÈ›inute în prezentul site web sunt corecte È™i complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenÈ›ionate sau accidentale pe care le regretăm. WANTED nu îÈ™i asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web nuntainnatura.treehouse.ro
Pentru protejarea informaÈ›iilor dumneavoastră personale, WANTED utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisiuni coordonate prin acest site. Cu toate acestea, WANTED nu declară sau garantează că funcÈ›iile sau serviciile prezentate pe site-ul nuntainnatura.treehouse.ro vor fi neîntrerupte sau libere de erori, din motive care exced controlului exercitat de WANTED, că defecÈ›iunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul WANTED pe care se află acesta sunt libere de viruÈ™i sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, WANTED nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcÈ›ionarea sau nefuncÈ›ionarea site-ului nuntainnatura.treehouse.ro sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.
Prezenta declaraÈ›ie privind protecÈ›ia datelor se aplică doar pentru nuntainnatura.treehouse.ro È™i pentru subdomeniile aferente, însă nu È™i pentru pagini controlate sau operate de terÈ›i. Vă rugăm să verificaÈ›i declaraÈ›iile privind protecÈ›ia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terÈ›i, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru ÅŸi WANTED nu îÈ™i asumă răspunderea pentru conÈ›inutul acestora È™i măsurile acestora privind protecÈ›ia datelor.
WANTEDîÈ™i rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informaÈ›iilor publicate pe site-ul web al WANTED sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. WANTED nu îÈ™i asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informaÈ›iilor publicate pe site-ul web al WANTED .

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate È™i în ce scopuri
În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informaÈ›ii (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poÈ™tală, adresă de e-mail) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

3.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie
Atunci când vizitaÈ›i site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informaÈ›ii tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.
Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar È™i în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conÈ›inut adaptat intereselor È™i preferinÈ›elor dumneavoastră Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată È™i relevantă de navigare pe site-ul nostru web È™i pentru a înÈ›elege modul în care interacÈ›ionaÈ›i cu conÈ›inutul nostru publicitar.
Pentru mai multe informaÈ›ii privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web È™i scopurile în care sunt utilizate acestea, dar È™i privind posibilitățile de a controla È™i/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultaÈ›i politica noastră privind modulele cookie.

3.2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamaÈ›ii
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume È™i prenume, adresă de email, număr de telefon È™i orice alte informaÈ›ii sau detalii pe care ni le comunicaÈ›i în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamaÈ›iilor sau solicitărilor dumneavoastră, în funcÈ›ie de canalul de comunicare prin care ne contactaÈ›i, astfel cum se descrie mai jos.


3.3. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideÈ›i să participaÈ›i la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacÈ›iei clienÈ›ilor sau atunci când furnizaÈ›i feedback privind serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dumneavoastră, având în vedere È™i interesul nostru legitim de a înÈ›elege nevoile È™i aÈ™teptările clienÈ›ilor privind produsele È™i serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiÈ›i date cu caracter personal (nume È™i prenume, informaÈ›ii despre preferinÈ›e È™i principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteÈ›i furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziÈ›ie pentru sondajele sau studiile respective.


Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului
Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

3.4 Documente transmise prin posta electronica sau prin intermediul altor aplicatii de comunicare online
In vederea intocmirii contractelor, sunt solicitate copii ale actelor necesare intocmirii acestora, prin Whatsapp la numarul de telefon +407......   +407.... sau la una din adresele companiei office@treehouse.ro respectiv ...... Accesul la aceste informatii este restrictionat si se face numai de anumite persoane din cadrul companiei. Ele nu sunt instrainate catre alte companii sau persoane si pot fi sterse la cererea clientului.


4. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.
Unii dintre aceÈ™tia sunt operatori individuali de date, precum Google. AlÈ›i contractori sunt terÈ›i care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuÈ›ii sau în relaÈ›iile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreÈ›inere, financiare sau de audit.
Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziÈ›ia unor terÈ›i în următoarele situaÈ›ii: (i) autorități publice, auditori sau instituÈ›ii competente având competenÈ›e de a efectua inspecÈ›ii asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informaÈ›ii în temeiul obligaÈ›iei legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituÈ›ii pot fi: (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile È™i activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanÈ›e de judecată; (iii) către achizitori terÈ›i, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parÈ›ial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacÈ›iei. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul WANTED, care se supun instrucÈ›iunilor furnizate de companie în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal.
Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:
a) În scopul navigării pe site È™i al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiÈ™ti È™i furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceÈ™tia să poată oferi servicii de întreÈ›inere a site-ului nostru;
b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamaÈ›iile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noÈ™tri de servicii de centre telefonice;
c) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.


5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operaÈ›iunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din SpaÈ›iul Economic European ("SEE").
Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerinÈ›ele prevăzute de RGPD.
Dacă WANTED transmite informaÈ›iile dvs. către o È›ară din afara SEE, ne vom asigura că informaÈ›iile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).
În plus, dacă se consideră că È›ara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecÈ›ie a datelor, atunci vom cere terÈ›ei părÈ›i să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.
În conformitate cu cerinÈ›ele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru È›ara terță, dacă au fost convenite garanÈ›ii adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protecÈ›ie a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor sau există o derogare pentru situaÈ›ii specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protecÈ›ia datelor (de exemplu, pentru că aÈ›i consimÈ›it în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare È™i a garanÈ›iilor adecvate).

6. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporÈ›ionalitate È™i necesitate, È™i în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate È™i prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relaÈ›iei de colaborare, fie la expirarea obligaÈ›iei legale de arhivare ce revine WANTED în temeiul legislaÈ›iei aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi È™terse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligaÈ›ie legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veÈ›i fi informat în legătură cu acest aspect.


7. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani
Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puÈ›in 14 ani. Utilizarea sistemelor È™i a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinÈ›ilor/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificaÈ›i că utilizatorii se află sub vârsta menÈ›ionată mai sus.

8. Securitatea prelucrării datelor
Compania vă informează că evaluează È™i actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure È™i securizate a datelor cu caracter personal.
Pentru protecÈ›ia datelor dumneavoastră, WANTED a luat măsuri tehnice È™i organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat È™i sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecÈ›iei datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile È™i libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
9. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveÈ›i următoarele drepturi:
a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate È™i, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal È™i la condiÈ›iile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau È™tergerea datelor cu caracter personal: aveÈ›i posibilitatea să solicitaÈ›i, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau È™tergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (È™i nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată îÈ™i retrage consimțământul, È™i nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată îÈ™i exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) È™tergerea este necesară pentru conformitatea cu legislaÈ›ia UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informaÈ›iei oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerinÈ›e specifice privind acordarea consimțământului;
c. Dreptul de a solicita restricÈ›ionarea prelucrării: aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraÈ›i că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriÈ›i să vă È™tergem datele, ci doar să restricÈ›ionăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveÈ›i nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) aÈ›i obiectat împotriva prelucrării în aÈ™teptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
e. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-aÈ›i furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent È™i care poate fi citit automat, È™i dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract È™i se efectuează prin mijloace automate;
f. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situaÈ›ia dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, È™i de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactaÈ›i utilizând datele de contact enumerate mai jos:
Responsabil date cu caracter personal al WANTED
E-mail: protectiadatelor@treehouse.ro
și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere.
Vă amintim că aveÈ›i dreptul de a depune o plângere la autoritatea naÈ›ională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care consideraÈ›i că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului.
10. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidenÈ›ialitate poate fi modificată È™i actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici È™i vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-aÈ›i comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.
Ultima actualizare 06.08.2018


Colectarea de date cu caracter personal
Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul nuntainnatura.treehouse.ro implica: efectuarea de rezervari on-line pe site-ul nuntainnatura.treehouse.ro.


Astfel este necesara furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal, pentru a va putea oferi informatii corecte cu privire la perioada de rezervare, preturi, oferte disponibile si pentru a va rezerva pachetul ales.


Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul nuntainnatura.treehouse.ro in urmatoarele scopuri:
- asigurarea rezervarii pentru perioada dorita si pachetul de servicii solicitate de dumneavoastra;
- facturarii serviciilor comandate de dumneavoastra;


Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele institutiilor abilitate.Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime:
WANTEDpoate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:
- realizarii de rapoarte / analize in vederea imbunatatirii serviciilor;
- realizarii de informari in scopuri proprii cu scop de imbunatatire a serviciilor;
- publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de WANTED;


Utilizarea cookie-urilor:
Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) sunt fisiere sau informatii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastra sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci cand accesati Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si nu poate accesa informatiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Mentionam ca aceasta tehnologie nu contine programe software, virusi sau spyware.


Utilizam cookie-urile pentru a face site-ul nuntainnatura.treehouse.ro mai usor de utilizat si pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele si necesitatile dumneavoastra. Cookie-urile sunt utilizate si pentru a mari viteza viitoarelor dumneavoastra activitati si experiente pe site-ul nostru. Acestea se refera la preferintele dvs. in materie de confidentialitate online sau publicitate relevanta. De asemenea utilizam cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit sa intelegem cum utilizeaza oamenii site-ul nuntainnatura.treehouse.ro si pentru a ne ajuta sa imbunatatim structura si continutul lui, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.Cum pot sa controlez sau sa sterg cookie-urile?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate initial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteti modifica setarile pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat in momentul cand sunt trimise cookie-uri catre calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil (smartphone, tableta).


In cazul in care anulati cookie-urile pe care le utilizam, nu veti mai primi informatii personalizate atunci cand vizitati site-ul nuntainnatura.treehouse.ro.


Daca utilizati mai multe dispozitive pentru a vizualiza si a accesa site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui sa va asigurati ca fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel incat sa corespunda preferintelor dumneavoastra de cookie.


Mai jos aveţi cateva link-uri, care va explică cum puteti schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului. Pentru mai multe detalii puteti folosi si optiunea "ajutor" a browserului dumneavoastra.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari


Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor sai, acest website foloseste tehnologia Google Analytics de profilare anonima a traficului web. In acest fel vom putea imbunatati serviciile noastre. Sistemul este 100% anonim si nu contine nici o informatie care va poate identifica personal. Aflati mai multe despre cum functioneaza Google Analytics, utilizarea de cookies, drepturile si posibilitatile dvs. la acest link.


Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail: office@treehouse.ro.


Va multumim ca folositi serviciile nuntainnatura.treehouse.ro. Va asiguram ca vom incerca sa va oferim intotdeauna cele mai bune servicii.